منـبـع بـازیـافـتـی چـیـسـت؟

صنعت مرغداری ایالت متحده در استفاده از فراورده های بازیافتی درجیره غذایی طیور سابقه ای طولانی دارد.فراورده های بازیافتی در واقع تولیدات جانبی صنایع غذایی هستند وشامل فراورده هایی نظیر فراورده های خوراکی گوشت واستخوان,فراورده های جانبی خوراک طیور,وانواع تولیدات و فراورده های روغنی میباشند.صنایع بازیافتی منابع چربی متعددی دردسترس واختیار طیورقرار میدهدمعمولا هر گرم چربی خالص ۹/۳کیلوکالری انرژی تولید میکند ودرمقایسه با سایر مواد انرژی زاچربی های قابل هضم ۲/۳۵برابر بیشتر از کربو هیدراتها وپروتئین های قابل هضم انرژی تولید میکند این گونه مواد قابلیت هضم را بالا برده واشتهای حیوان را زیاد میکند.

استفاده ازچربی های بازیافتی به طور قابل ملا حظه ای ارزان تر از روغن های گیاهی نظیر روغن دانه سویا است که به وفور در رژیم غذایی طیور استفاده می شود وهمین امر موجب استعمال بیشتر روغن در رژیم خوراک طیوروبالا بردن انرژی موجود دررژیم غذایی آنها می گردد.رژیم غذایی پر انرژی موجب تسریع رشدوبهبود تبدیل خوراک میگرددودر نتیجه موجب ارتقاء سودآوری این صنعت میشود.