مکانیسم­ های بهبود عملکرد تولید مثلی با استفاده از پودر چربی کلسیمی حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع:

 • افزایش تراکم انرژی­ جیره
 • تغییر توسعه فولیکولی
 • افزایش غلظت پروژسترون
 • بهبود کیفیت رویان

ازاین رو متخصصان وکادر علمی مجرب شرکت اعلاروغن سپاهان اقدام به تولید پودر چربی کلسیمی با کیفیت بالا ومشخصات ذیل نموده اند.

رطوبت 4/6 درصد
کلسیم 9/7 درصد
پر اکسید meq/Kg 1
نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع 65 به 35

ترکیب برخی از اسیدهای چرب مهم موجود در لادر فت.

ترکیب برخی از اسیدهای چرب مهم درصد
C 16:0 26
C 16:1 7
C 18:0 5/6
C 18:1 5/41
C 18:2 5/15

برخی از مزایای استفاده از پودر چربی لادُر فت:

 • عبوری کردن چربی ها از شکمبه به عنوان منبع انرژی (این محصول در شکمبه محافظت شده و در روده کوچک به خوبی هضم می شود)
 • افزایش تولید شیر همراه با حفظ ترکیبات آن
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی وکاهش بروز بیماری های متابولیک
 • افزایش مزیت های اقتصادی از طریق بهبود تولید مثل وسلامت دام

مطالعات علمی:

به منظور مقایسه اثرات مکمل چربی لادر فت با مکمل چربی خالص و مخلوط برابر از مکمل چربی لادر فت و خالص پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران صورت گرفت که نتایج آنرا مشاهده می‌کنید.

چرا پودر چربی لادر فت؟

 • عبوری کردن چربی‌ها از شکمبه
 • خوش خوراکی بالا
 • قابلیت هضم بالا
 • محرک تولید شیرهمراه با حفظ ترکیبات
 • بهبود دهنده عملکرد تولید مثل گله و امتیاز بدنی
 • کاهش اثرات بالانس منفی انرژی
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • افزایش مزیت‌های اقتصادی از طریق بهبود تولیدمثل و سلامت دام.

بسته بندی: کیسه های 25 کیلویی

شرایط نگهداری: درمحل خشک وخنک ودورازتابش مستقیم خورشید وشرایط تهویه مناسب قرارگیرد.

توصیه مصرف: 500-400 گرم به ازای هرراس